Tilrettelagte tjenester

Den flotte gården, som er basen for Rebell Event, er opprinnelig planlagt og tilrettelagt til bruk i forbindelse med vårt arbeid med Langelistiftelsen

Langelistiftelsen er en aktiv stiftelse som opererer innenfor segmentet frivillighet, inkludering og mangfold, deriblant vanskeligstilte barn, unge og voksne.

Langelistiftelsen er ingen behandlingsinstitusjon, men kan sees som en tilrettelagt arena og plattform som kan brukes til å fylle mange funksjoner innen helse, omsorg, læring og kultur.

Stedet favner flere ulike brukergrupper, og har et unikt tilbud av svært varierte friluftsaktiviteter og fasiliteter på ett og samme sted.

Enten det er barn, ungdom, voksne eller seniorer, funksjonsfriske eller funksjonshemmede har vi alltid muligheten for å tilrettelegge et program som passer den enkelte målgruppen. Her kan man både oppleve fysisk mestring gjennom aktiviteter, samt psykisk mestring gjennom sosiale samlinger og samvær.

Vi har mulighet til å ta imot grupper fra to til femti besøkende. I sommerhalvåret kan vi øke kapasiteten på antall besøkende som er her samtidig.

Velkommen til oss!